V Care ส่งต่อสุขภาพดี มอบผลิตภัณฑ์ให้ บ้านเฟื่องฟ้า

ข่าวธุรกิจวันนี้

V Care ส่งต่อสุขภาพดี มอบผลิตภัณฑ์ให้ บ้านเฟื่องฟ้า

“เพื่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น” บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไวทัลแคลร์ (Vitalklares) มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก AB-BIGILAC ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

“เพราะเด็กๆ คืออนาคตของสังคม ทางเราได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก ๆ เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไวทัลแคลร์ ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มโพรไบโอติก AB-Bigilac ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางเดินอาหารแข็งแรง เพิ่มความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ AB-Bigilac ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยทางเราหวังให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทย” ภญ.นัชลิดา รัตนสนธิ : Senior Executive Manager, Marketing Management บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ธุรกิจ วันนี้

นายวิวัฒน์ ขวัญไสวธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหาร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯซึ่งการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่ให้กับเด็กๆในบ้านเฟื่องฟ้า ทางบ้านเฟื่องฟ้าจะมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กๆได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก พึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ V Care สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VitalKlares และผู้ที่สนใจสนับสนุน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าฯ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page : สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี หรือโทร 02 583 6815.

ดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ : เปิดตัวรถไฟฟ้าบีทีเอสขบวนพิเศษฉลอง 73 ปี สถาปนาวันชาติจีน